Ksenija Nikić: “Školski timovi za zaštitu od nasilja – nefunkcionalni!”

Izvor: N1

I posle šoka celog društva zbog masovnih ubistava u osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” i kod Mladenovca, nasilje u školama nije smanjeno, već svakodnevno stižu vesti o sukobima maloletnika. Analiza Građanskih inicijativa o radu školskih timova za zaštitu od diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja nije dala ohrabrujuće rezultate, odnosno pokazala je da ti timovi nisu uopšte funkcionalni.

– U našem istraživanju na uzorku od 20 škola analizirali smo njighove sajtove da bismo videli da li postoje ikakva obaveštenja o postojanju ovih timova i da li postoje godišnji izveštaji o radu, koji su važni jer su oni i izveštaji o ostvarivanju programa zaštite od nasilja. Od 20 škola 17 nije imalo objavljen godišnji izveštaj o radu, a takođe većina škola iako ima obavezu da ministarstvu dostavlja ove izveštaju to ne čini, a ako i čini, nema podataka o efikasnosti preventivnih mera – navodi u Danu uživo na televiziji N1 Ksenija Nikić, programska menažerka Građanskih inicijativa.

Pojašnjava da “ako nemamo podatke o tome, ne znamo da li su mere delotvorne, da li je potrebna dodatna podrška”. Ksenija Nikić apeluje da se nadležni posvete izradi plana prevencije, citirajući jednog od učenika iz jednog od timova koji je za Građanske inicijative rekao da nikad nisu dobili nikakav papir u kojem se kaže šta će da radi tim za prevenciju nasilja.

– Predstavnici učenika bi trebalo da budu deo ovih timova, ali u praksi to nije tako, i kada se uključe više su pasivni učesnici, nemaju ulogu u donošenju odluka – navodi Nikić.

Dodaje da je postojala nada posle Ribnikara da će država mnogo ozbiljnije shvatiti problem vršnjačkog nasilja, ali da se to nije desilo.

Ksenija Nikić je iznela preporuke Građanskih inicijativa, a to su da Ministarstvo prosvete pruži adekvatniju podršku školama da bi zaživeli ti timovi, da se učenici aktivno uključe u njihov rad, da se objavljuju statistički podaci o nasilju u svim školama na teritoriji Srbije, da na sajtu škola možemo da vidimo imena članova timova i njihove kontakt podatke, jer to uopšte nije transparentno i da se osigura da ti timovi budu mnogo transparentniji i odgovorniji i da se vidi da li škole uopšte imaju resurse za to.

– Naše istraživanje je pokazalo da uopšte nemaju – poručila je ona.

 

Pročitajte i:

Da li nasilje treba da se dogodi našoj deci da bismo reagovali?