Matrica za praćenje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva – izveštaj za Srbiju 2013

072 Izvestaj 2013Izveštaj sadrži nalaze i preporuke za definisane oblasti razvoja civilnog društva, u odnosu na postojeće međunarodne i regionalne pravne standarde i praksu koji određuju i uslovljavaju razvoj civilnog društva u Srbiji. Izrada Izveštaja deo je projekta “Acquis balkanskog civilnog društva – jačanje potencijala i kapaciteta civilnog društva za javno zastupanje i monitoring”, čiji je nosilac BCSDN, a koji je podržala Evropska komisija.

Preuzmi publikaciju (.pdf)