08 Jun Mogućnosti komunikacije građana,građanki i NVO sa institucijama Evropske unije

032 Mogucnosti komunikacije sa EU

CIDEC – Dijalog građana i građanki za evropski konsenzus:

“Mogućnosti komunikacije građana,građanki i NVO sa institucijama Evropske unije”

Preuzmi publikaciju (.pdf)