Mustajbašić: “U protekle dve godine, povećan stepen ugroženosti osnovnih građanskih prava i sloboda”

30. januar 2024.

 

Kako koristiti pravo Evropske Unije i dostupne mahanizme za zaštitu građanskog prostora, bila je tema konferencije danas održane u Beogradu, koja je okupila predstavnike međunarodne zajednice  i civilnog društva u Srbiji.

O ulozi civilnog društva u procesu evropskih integracija, govorili su Nikola Bertolini, šef za saradnju Delegacije Evropske unije u Srbiji, Bojana Selaković, ispred Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, Jelena Pejić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, i Alma Mustajbašić iz Građanskih inicijativa.

U okviru ovog događaja, predstavljen je i Izveštaj Građanskih inicijativa “Udruženje građana – sužavanje prostora za delovanje 2022/2023”. Ovaj Izveštaj, istakla je Alma Mustajbašić, pokazao je da je u protekle dve godine došlo do povećanja stepena ugroženosti osnovnih građanskih prava i sloboda.

“Beleži se i povećanje broja napada, fizičkih i verbalnih podjednako, kao i pritisaka kojima su građani/ke, aktivisti/kinje, predstavnici/e civilnog sektora i novinari/ke u našoj zemlji izloženi. Okruženje za delovanje civilnog društva naročito se pogoršava u vreme predizbornih kampanja. Nepovoljna politička klima u kojoj je urušavanje demokratskih vrednosti i institucija postala redovna pojava, uticala je na stvaranje neprijateljskog okruženja prema svima onima koji se usude da misle slobodno i kritički, i da u skladu sa time delaju u javnom prostoru”, navela je Alma Mustajbašić.

Ona je istakla i da napadi na osnovne građanske slobode dolaze od strane visokih državnih funkcionera, a negativne kampanje protiv organizacija civilnog društva se sa najviših nivoa vlasti dalje šire putem provladinih tabloida i medija.

“Organizacije civilnog društva nastavljaju da se suočavaju sa targetiranjem i napadima od strane visokih funkcionera vlasti koji se koriste višedecenijski stvaranim narativom o “stranim plaćenicima” i „domaćim izdajnicima” kako bi diskreditovali rad organizacija civilnog društva i kako bi kontinuirano radili na narušavanju poverenja građana/ki u aktivnosti civilnog sektora. Organizacije civilnog društva se na taj  način označavaju kao politički protivnici, a ne kao ravnopravni partneri donosioca odluka. Veliki problem u našoj zemlji je i zarobljenost institucija koje primenom represivnih mera prema svima onima koji se usude da na bilo koji način kritički istupaju u javnosti vrše dodatan pritisak. Pored represije, institucije su te koje često ne reaguju u situacijama kada je potrebno stati u odbranu osnovnih sloboda i prava građana zagarantovnih Ustavom i zakonima”, poručila je Mustajbašić.

U sklopu ovog događaja, Frančeska Fanuči iz Evropskog centra za neprofitno pravo predstavila priručnik Kako koristiti pravo EU za zaštitu građanskog prostora. Takođe, Jovana Spremo iz Komiteta pravnika za ljudska prava govorila je o efikasnosti postojećih mehanizama EU izveštavanja i njihov uticaj na civilno društvo, dok je Đorđe Dimitrov, ispred Centra za evropske politike, govorio o tome kako meriti napredak u političkim kriterijumima.

 

Događaj je organizovan u sklopu projekta “Za snažnije građansko društvo”, koji podržavaju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovode Partners Global, Partneri Srbija, Građanske inicijative, DT Institute i European Center for Not-for-Profit Law.

 

Više o izveštaju “Udruženja građana – Sužavanje prostora za delovanje 2023/2023”, pročitajte u nastavku:

[IZVEŠTAJ] Udruženja građana: Sužavanje prostora za delovanje 2022/2023.