Održan deveti godišnji sastanak Saveta mreže BCSDN-a sa budućim mogućnostima i jačanjem praksi odgovornosti na dnevnom redu

 

Deveti godišnji sastanak Saveta mreže BCSDN-a održan je 22. juna u Skoplju. Na godišnjem skupu okupili su se predstavnici 12 članova kako bi razgovarali o radu mreže u protekloj godini kao i o sadašnjem kroz odobravanje godišnjeg izveštaja za 2016, Izveštaja o reviziji za 2016 i godišnjeg plana za 2017. Imajući u vidu buduće prilike i planove, Savet je razmatrao inicijative za strateško prikupljanje sredstava, kao i unutrašnje jačanje mreže usvajanjem zajedničkog kodeksa ponašanja u skladu sa Globalnim standardom za odgovornost OCD.

Dalje, budući da mandat postojećeg Odbora ističe 2017. godine i da se onlajn izbori obavljaju tokom juna, Savet je na sastanku odobrio novi sastav Odbora. Četiri prethodne članice izrazile su interesovanje da zadrže svoje funkcije tokom još jednog trogodišnjeg mandata – Tina Divjak (CNVOS, Slovenija), Aleksandar Krzalovski (MCIC, Makedonija), Ana Novaković (CRNVO, Crna Gora) i Slaviša Prorok (CPCD, Bosna i Hercegovina ), a dva nova kandidata izabrana su za članstvo u Odboru – Bojana Selaković (Građanske inicijative, Srbija) i Klotilda Kosta (Partneri Albanija, Albanija). Članovi Odbora izabrali su Tinu Divjak za predsedavajućeg odbora, a Aleksandra Krzalovskog za zamenika predsednika Odbora. Prvi sastanak Odbora u novom sazivu održan je nakon sastanka Saveta mreže, na kom su razmatrani interni problemi i fokusiranje na buduće upravljanje mrežom.

Svi relevantni dokumenti sa godišnjeg sastanak Saveta mreže BCSDN-a i Odbora su dostupni članovima na Intranetu.

Izvor: BCSDN