Održan Trening za monitoring i evaluaciju

TACSO RC Građanskih inicijativa organizovao je Trening za monitoring i evaluaciju 30.i 31. 5. 2017. Na kome su prisustvovali predstavnici više od 20 organizacija civilnog društva. Ovaj trening je imao za cilj da ojača kapacitete organizacija civilnog društva u Srbiji za efikasnije ostvarivanje svojih misija kroz pružena znanja i veštine za praćenje i evaluaciju rada organizacije.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa tehnikama monitoringa i evaluacije sa ekspertkinjom i trenericom u ovoj oblasti Radmilom Miković.  Tokom treninga bile su obrađene različite teme relevantne za oblast monitoringa i evaluacije, a sa ciljem da se istakne značaj organizacionog monitoringa i evaluacije za efektivniji i efikasniji rad,  i bili su razmatrani koncepti i ponuđeni alati koji mogu doprineti organizacijama da razviju sveobuhvatan plan za praćenje i procenu svojih ciljeva i programa, kao i mogućnosti primene rezultata u daljem radu. Trenerica je učesnicima kroz različite materijale i radionice predstavila značaj monitoringa i evaluacije i omogućila im da steknu uvid u najčešće greške koje prave u toku svog organizacionog razvoja.