Održana sesija tehničke podrške udruženjima građana Mačvanskog okruga u organizaciji TACSO Resurs centra

U Šapcu je u petak, 29.maja održana sesija tehničke podrške udruženjima građana Mačvanskog okruga u organizaciji TACSO Resurs centra.

TACSOCilj održavanja ovog događaja bilo je pružanje podrške organizacijama civilnog društva u prevazilaženju najčešćih problema sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu, ali i izgradnji njihovih jačih i kvalitetnijih odnosa sa lokalnom samoupravom i drugim relevantnim subjektima u zajednici.

Događaj kome su, pored organizacija civilnog društva, prisustvovali i predstavnici gradskog veća i gradske uprave otvorio je Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca. On je istakao da je strateško opredeljenje lokalnih samouprava uključivanje javnosti i partnerstvo sa civilnim sektorom, kako bi se efikasnije generisale kvalitetne ideje, lakše realizovale i donele benefit što većem broju građana.

 

20150529_101337Bojana Selaković, menadžerka programa za javne politike Građanskih Inicijativa istakla je da u sva tri aspekta saradnje između lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva važna direktna komunikacija, poverenje, uvažavanje i prepoznavanje svih potencijala resursa obe strane i međusobno jačanje kapaciteta. Jasne procedure sa unapred poznatim kriterijumima i za finansijsku i nefinansijsku podršku lokalnih samouprava i učešće javnosti u donošenju propisa predstavljaju osnovu transparetne lokalne vlasti koja uvažava potrebe i interese svojih građana.

U drugom delu događaja, predstavnici organizacija civilnog društva  su kroz interaktivan rad, ojačali svoje kapacitete u oblastima finansijsko- administrativnih procedura, pisanja predloga projekata i promocije njihovog rada