28 Nov Održana šesta Skupština Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR)

Niš, 26-27. novembar 2016. – Građanske inicijative prisustvovale su ovogodišnjoj Skupštini Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada, koja je okupila preko 50 predstavnika/ca različitih omladinskih organizacija, organizacija koje se bave mladima i članica NAPOR asocijacije. Ujedno, to je bila jedinstvena prilika da se predstavnici/e članica asocijacije detaljno informišu o rezultatima rada postignutim u prethodnoj godini, kao i da učestvuju u donošenju odluka o pravcima delovanja u narednih godinu dana.  Pored skupštinskog protokolnog dela, na ovoj skupštini diskutovalo se o različitim temama omladinske politike i omladinskog rada, o učešću NAPOR-a  u procesima omladinske politike, kao i o unapređenju rada NAPOR asocijacije.15225313_10202357595336565_737515828_oŠest ogranizacija članica je na ovoj skupštini prešlo iz statusa pridtuženih u status punopravnih članica, što je rezultat uspešno završenog procesa akreditacije u periodu koji je prethodio zasedanju. Ovom prilikom, još pet organizacija je dobilo status pridruženih članica NAPOR asocijacije.

U okviru ovogodišnje sednice Skupštine održani su izbori za tela NAPOR-a. Za članove Upravnog odbora izabrani su Vanja Kalaba, Violeta Stanković, Suzana Krstić, Ivan Topalović, Srđan Vlaškalić, Aleksandar Đekić i Nikola Blagojević. Upravnim odborom predsedavaće po drugi put Violeta Stanković.

Nadzorni odbor u novom sastavu činiće Olivera Milošević i Zoran Jović, a odborom će predsedavati Doloris Ašković.

Skupštinu će u naredne dve godine vođiti Filip Božilović, a na mesto Zamenika predsednika Skupštine reizabran je Sead Biberović.

Šesta po redu Skupština NAPOR-a završena je svečanom dodelom plaketa „Hvale vredan NAPOR“. U kategoriji organizacije plaketa je uručena Zrenjaninskoj omladinskoj razvojnoj organizaciji (ZORO) za inovativnost u programima omladinskog rada. U kategoriji nagrada za pojedinca plaketu je dobio Vukašin Grozdanović za uspešno umrežavanje aktera omladinske politike na lokalnom nivou.