Otvoreno pismo Građanskih inicijativa poslanicima Skupštine Republike Srbije

Beograd, 21/01/2016.godine

 

Otvoreno pismo narodnim poslanicima Skupštine Republike Srbije

 

Poštovani narodni poslanici,

Pozivamo vas da ne usvojite Predlog autentičnog tumačenja odredaba člana 11 st. 4, 5. i 6. Zakona o elektronskim medijima koji je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo dostavio predsednici Narodne skupštine 21. decembra 2015. godine. Usvajanje ovakvog autentičnog tumačenja grubo bi urušilo nezavisnost građanskog društva i temelje građanskih prava i sloboda.

Naglašavamo da je legitimnost procedure izbora za člana Regulatornog tela za elektronske medije nekoliko puta bila narušena odlukama Odbora za kulturu i informisanje Narodne skupštine. Kandidatura dosadašnjeg kandidata Gorana Pekovića bila je sporna iz nekoliko uglova: organizacije koje su ga kandidovale bave se sportskim aktivnostima, a ne zaštitom prava dece i slobodom izražavanja; projekti koje su ove organizaciije navele kao svoje reference su identični i nisu projekti ovih organizacija već  druge organizacije – Specijalne olimpijade Srbije kojoj je na čelu sam Goran Peković; dokumentacija koja je predata za njegovu kandidaturu bila je nepotpuna, a dopuna je poslata nakon isteka roka za dopunu. Prihvatajući ovu kandidaturu, Odbor za kulturu i informisanje postupio u nekoliko navrata u suprotnosti sa odredbama Zakona o elektronskim medijima (član 9, stav 6).

Na sastanku ovlašćenih predlagača, 10. decembra 2015. godine, organizovanog od strane Odbora za kulturu i informisanje, za članove Saveta REM izglasani su Snežana Stojanović Plavšić i Milan Antonijević. Treći kandidat po broju glasova koji se automatski isključuje iz daljeg izbora, bio je Goran Peković. Sva prisutna udruženja, uključujući i ona koja su glasala za Gorana Pekovića, koncenzusom su se složili oko procedure glasanja, pristupili glasanju i na kraju potpisali zapisnik. Preko noći, sportska udruženja koja su kandidovala Pekovića, uložila su prigovor na proceduru glasanja. Poslanici koji imaju većinu u Odboru za medije i informisanje, prihvatili su ovaj prigovor, bez prethodnog uvida u zapisnik sa sastanka i tražili ponovno glasanje. Na narednoj sednici Odbora, održanoj 11. decembra, predsednica Odbora Vesna Marjanović odbila je da potpiše odluku o ponavljanju glasanja koju je donela većina. Izbor za članove Saveta REM je obustavljen jer je su poslanici SNS tražili od Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo autentično tumačenje člana 11 Zakona o elektronskim medijima koji se odnosi na postupak izbora kandidata.

Autentično tumačenje koje ste dobili, očigledno predstavlja nastavak procesa manipulacije procedurama i nameštanje izbora Gorana Pekovića za člana REM-a. Podsećamo i da je Savet REM-a u poslednjih mesec dana doneo dve sporne odluke koje su izazvale pažnju domaće i međunarodne javnosti: odluku o skidanju predajnika Radiotelevizije Vojvodine (RTV) sa tornja na Avali i odabir članova Upravnog odbora RTS-a. Usvajanje ovakvog autentičnog tumačenja bi potvrdilo sve sumnje domaće i međunarodne javnosti u tvrdnje vlasti da je privržana slobodi medija.

Pozivamo sve narodne poslanike da ili usvoje amandman poslanice Vesne Marjanović ili odbiju autentično tumačenje koje krši osnovne postulate vladavine prava i građanskih sloboda. Na taj način bi zakonodavna vlast poslala poruku o važnosti slobode medija i udruživanja i potvrdila svoju opredeljenost evropskim vrenostima.

Predlog možete preuzeti ovde:

Predlog autentičnog tumačenja Zakona o el.medijima

 

gi logo sajt