20 Feb Pisanje predloga projekata prema smernicama za konkurse EU – priručnik

Ovde možete preuzeti priručnik o pisanju projekata prema smernicama za konkurse EU

Pisanje predloga projekata prema smernicama za konkurse EU