Platforma “Tri slobode”: Sramotna odluka policije o zabrani EuroPride šetnje

MUP mora da garantuje slobodu mirnog okupljanja, a ne da se povlači pred pretnjama nasiljem.

 

Organizacije civilnog društva okupljene oko Platforme “Tri slobode” smatraju sramotnom i neodgovornom odluku policije o zabrani EuroPride šetnje zakazane za 17. septembar 2022. godine. Ministarstvo unutrašnjih poslova mora bez odlaganja da postupi po najavljenoj žalbi organizatora, poništi prvostepeno rešenje o zabrani i omogući građanima i građankama uživanje slobode mirnog okupljanja.

Opasnost od napada i sukoba, kao i nasilja, uništavanja imovine i narušavanja javnog reda u većem obimu u slučaju istovremenog održavanja dva najavljena okupljanja, ne može i ne sme biti dovoljan razlog za zabranu mirnog okupljanja kakva je EuroPride šetnja. MUP je dužan da u postupku po žalbi razmotri da li opasnost od nasilnog ponašanja potiče od strane učesnika jednog ili oba najavljena okupljanja. U demokratskom društvu je nedopustivo ograničavati slobodu mirnog okupljanja učesnika jednog okupljanja zbog pretnji ili opasnosti od nasilnog ponašanja koje potiču isključivo od učesnika kontraskupa.

Smatramo da današnja odluka Policijske stanice Stari grad o zabrani EuroPride šetnje predstavlja direktnu posledicu pritisaka kojima je ta stanica bila izložena od strane predsednika Republike Aleksandra Vučića i mandatarke za sastav nove vlade Ane Brnabić, koji su, izvan svojih Ustavom i zakonom definisanih ovlašćenja, najavljivali zabranu okupljanja i iznosili neubedljive razloge za zabranu.

Današnja odluka o zabrani, u svakom slučaju, može biti shvaćena i kao priznanje države da je u potpunosti nemoćna da kontroliše radikalne desničarske grupe i pojedince, koji su prethodnih nedelja otvoreno pozivali na ukidanje slobode mirnog okupljanja, koju garantuju Ustav Srbije, Evropska konvencija o ljudskim pravima i Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima.

Pozivamo Ministarstvo unutrašnjih poslova da, bez odlaganja, po prijemu žalbe, donese rešenje o poništaju izrečene zabrane EuroPride-a šetnje, i time omogući učesnicima i učesnicama ovog događaja da održe miran i dostojanstven skup, uživajući svoje demokratsko i ljudsko pravo.

Saopštenje potpisuju:

 1. Građanske inicijative
 2. Novi optimizam
 3. Nezavisno udruženje novinara Srbije
 4. Beogradski centar za ljudska prava
 5. Inicijativa mladih za ljudska prava
 6. Centar za praktičnu politiku
 7. A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava
 8. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
 9. Crta
 10. Autonomni ženski centar
 11. Slavko Ćuruvija fondacija
 12. Catalyst Balkans
 13. Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM
 14. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 15. Centar za kulturnu dekontaminaciju
 16. Trag fondacija