Počeo rad na analizi efekata Zakona o volontiranju

Počeo rad na analizi efekata Zakona o volontiranju

Beograd, 28. februar 2020. godine – Prvi sastanak radne grupe u vezi sa analizom efekata Zakona o volontiranju i stanja u oblasti volontiranja u Republici Srbiji održan je danas u Palati Srbija. Sastanku su prisustvovali predstavnici više ministarstava, Republičkog sekretarijata za javne politike, kao i sindikata i udruženja građana.

Ministarstvo za rad, zapošljavanjе, boračka i socijalna pitanja formiralo jе radnu grupu za analizu еfеkata Zakona o volontiranju i stanju u oblasti volontiranja u Rеpublici Srbiji, sa ciljem da do kraja 2020. godine pripremi analizu efekata Zakona o volontiranju i stanja u oblasti volontiranja u Republici Srbiji, usklađenost sa međunarodnim standardima i pregledom uporednog zakonodavstva i prakse u ovoj oblasti.

Stručnu, tehničku, operativnu i finansijsku podršku ovoj Radnoj grupi daće UNICEF i Misija OEBS-a u Srbiji.

Spisak članova radne grupe možete videti ovde

U radu Radne grupe učestvuju i Građanske inicijative, koje su, podsećamo, krajem 2019. godine objavile Analizu zakona o volontiranju, pod nazivom “U susret novom Zakonu o volontiranju – decenija propuštenih prilika”.