Poziv na predstavljanje analize o položaju i potrebama civilnih žrtava rata u Srbiji, na Kosovu i u Severnoj Makedoniji

Građanske inicijative vas pozivaju na predstavljanje analize Suočiti se s prošlošću, opstati u sadašnjosti: Situacija i potrebe civilnih žrtava rata u Srbiji, na Kosovu i Severnoj Makedoniji, 2. decembra u 12 časova, u EU info centru, Kralja Milana 7, u Beogradu.

Analiza se bavi društvenim položajem žrtava rata u Srbiji i na Kosovu, i grupa pogođenih oružanim sukobom u Severnoj Makedoniji, kao i njihovim specifičnim potrebama i izazovima.

Ovo istraživanje posmatra tri dimenzije u vezi sa grupama žrtava u Srbiji, na Kosovu i u Severenoj Makedoniji – (1) položaj i potrebe žrtava i drugih grupa pogođenih sukobom, u smislu: njihove socijalne situacije; njihovog položaja u odnosu na druge relevantne zainteresovane strane (političke, OCD, slične inicijative); njihovog nivoa organizacije; aktivnosti koje sprovode za postizanje svog cilja; i izazova s kojim se suočavaju, (2) zvanične inicijative (vođene od strane države) za suočavanje s prošlošću, uključujući i postojanje mera i zakona relevantnih za žrtve i druge grupe pogođene ratom ili nasilnim sukobom i (3) nacionalni diskurs o nasilnoj prošlosti svake od ovih država.

Analiza će takođe biti objavljena i u Skoplju i Prištini. Dostupna je na engleskom, srpskom, albanskom i makedonskom jeziku i biće dostupna onlajn.

Molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite na mejl adresu jana@gradjanske.org do četvrtka, 1. decembra do 16h.

Analiza je deo projekta „Jačanje inkluzivnih glasova žrtava, transformacija narativa“ (SIVV). Ovaj projekat je zajednička inicijativa koju na Kosovu, Srbiji i Severnoj Makedoniji sprovode Mirovni pokret PAX, Međunarodni centar za tranzicionu pravdu (ICTJ), Integra, Nova društvena inicijativa (NSI), Građanske inicijative (GI) i Mirovna akcija (PA) i podržan od strane Evropske unije.