POZIV: Predstavljanje istraživanja “Da li čuješ? Da li osećaš? – Aktivistička borba i mentalno zdravlje”

Pozivamo Vas na predstavljanje rezultata istraživanja: „Da li čuješ? Da li osećaš? – Aktivistička borba i mentalno zdravlje“, 21. decembra od 18 h u Prostoru „Miljenko Dereta“, Dobračina 55.

Istraživanje je sprovelo udruženje PIN – Psychosocial Innovation Network (Mreža psihosocijalnih inovacija), a deo studije uradila je nezavisna istraživačica Aurelija Đan.

Na predstavljanju će govoriti:

  • Aurelija Đan, istraživačica,
  • Jana Dimoski, istraživačica, PIN
  • Dragoslava Barzut, Građanske inicijative

Cilj ovog istraživanja je bolje razumevanje mentalnog zdravlja aktivista i aktivistkinja. Tačnije, ovo istraživanje sagledava generalni društveni kontekst u kojem deluju aktivističke inicijative u Srbiji. Pored toga, ono otkriva različite psihološke teškoće učestale u ovoj populaciji (izgaranje, depresija, anksioznost i sekundarna traumatizacija), kvalitet života aktivista i aktivistkinja. Ono donosi i rešenja na osnovu kojih će se unaprediti mentalno zdravlje ove specifične grupe kao i generalne populacije u radnom okruženju.

Kontekst: Političke promene se u tranzicionim društvima krnje demokratije, obično ne odvijaju pod okriljem institucija već često zahtevaju angažovanje velikog broja ljudi spremnih da traže odgovornost od predstavnika vlasti. S obzirom na to da u zarobljenim državama kakva je Srbija, predstavnici vlasti ostvaruju svoje privatne interese na štetu javnih, aktivizam je značajan način da se postignu određeni politički, socijalni, ekonomski i ekološki ciljevi važni za zajednicu. Iako je aktivizam dobro poznat koncept u Srbiji, često se previđa kompleksnost kao i posledice ovog fenomena na pojedince/ke koji su angažovani da doprinesu promenama u društvu. Naime, može se reći da aktivizam kanališe energiju kojom pokreće ljude da se bore za boljitak u svojoj lokalnoj zajednici ali i da negativno utiče na mentalno zdravlje svih onih koji se entuzijastično bore za određen socijalni cilj.

Molimo vas da svoje prisustvo potvrdite putem sledećeg linka najkasnije do utorka, 20. decembra u 16h.

 

Ovo istraživanje sprovedeno je u okviru inicijative “Podržimo se” koja je podržana kroz projekat  Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.