Prvo i najvažnije pravo – Pravo na zdravu životnu sredinu

Nama se veruje! – poručuje tim Zelene patrole

Vojvođanska zelena inicijativa je organizacija čija je vizija svet bez zagađenja. U cilju ostvarivanja svoje vizije neumorno rade na mnogim projektima. Jedan od njihovih najvažnijih projekata svakako je Dokumentarni TV serijal “Zelena patrola na delu”, koji se snima od 2010. godine.

Praktično nema ekološkog problema u Srbiji u prethodnom periodu, gde tim dokumentarnog TV serijala “Zelena patrola na delu”, nije bio prisutan i sarađivao sa lokalnim ekološkim organizacijama na razotkrivanju zagađivača i posledica po kvalitet života građana i životnu sredinu.

Do sada je snimljeno više od 80 polusatnih emisija koje su emitovane na više od 105  lokalnih, regionalnih, nacionalnih i stranih TV. Serijal se prevodi na više jezika i sniman je u više zemalja regiona i šire.

S ponosom ističu da su se posle emitovanja emisija neki problemi rešili ili je počelo njihovo rešavanje, na primer: Zatvorena je livnica “034” u Kragujevcu koja je radila u neposrednoj blizini vrtića za decu I ekološkog parka, zatvorena je ciglana u Gornjoj Rogatici koja je kao gorivo koristila animalni otpad, Kompaniji “EKO-21” iz Dobrice oduzeta je dozvola za upravljanje opasnim otpadom, ciglana “NEXE” iz Sremskih Karlovaca je izgradila filter za prečišćavanje otpadnih materija, NIS je uklonio betonski ispust za otpadne vode i sirovu naftu u Veliki bački kanal, fabrika nameštaja koja je zagađivala turističko naselje Surduk izmeštena nekoliko kilometara od Surduka, zaustavljena je eksploatacija kamena sa Ledinačkog jezera u Nacionalnom parku Fruška Gora, sprečena je gradnja visokih brana na Limu, sprečena je gradnja brana na Ibru i još mnogo toga.

Emitovanjem emisija na televiziji se ne završava, već počinje podrška ekološkim aktivistima koji se na lokalu bore protiv korupcije u oblasti održivog razvoja i životne sredine.

“Ponosimo se poverenjem koje imamo među ekološkim aktivistima i u medijima.” kaže Ruža Helać autorka i novinarka, koja je sa svojim timom dobila više nagrada za istraživačko novinarstvo i dokumentarni film. Rezultat poverenja je više od 1000 prijava korupcije iz lokalnih sredina u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine.

Nama možete verovati!

Probleme iz oblasti zaštite životne sredine možete prijaviti na mejl: zelenapatrola@hotmail.com

Cilj serijala je da učini vidljivom korupciju u oblasti održivog razvoja i životne sredine kako bi se posledice brže i efikasnije rešile.

 

Aktivnosti Vojvođanske zelene inicijative na društvenim mrežama:

Sajt

YouTube

FaceBook

Twitter

Blog

Ova priča deo je stremljenja TACSO Srbija i TACSO Građanskih inicijativa da promoviše primere dobre prakse organizacija civilnog društva u Srbiji i motiviše druge organizacije koje svakodnevno ulažu energiju i napor u kreiranju boljeg društva za sve građane i građanke Srbije.