SmartBerries

Udruženje Buissnes Innovation Programs (BIPS) niz godina vredno radi na poboljšanju položaja mladih i pripadnika ugroženih i ranjivih grupa. Posebno su svesni problema i izazova sa kojima se suočavaju mladi ljudi na selu, kojima nalaženje posla neretko predstavlja nemoguću misiju. Nažalost, njihov položaj teži je od položaja mladih u gradovima, koji imaju veće mogućnosti i lakši pristup obrazovanju. Svi smo svesni činjenice da se veliki broj mladih svake godine odlučuje da ode iz Srbije i bolji život potraži u zemljama zapadne Evrope, gde će se njihovo obrazovanje i trud više ceniti i gde će uspeti da sebi obezbede pristojan i normalan život. Život koji je u našoj zemlji privilegija malog broja ljudi.

Malo je onih koji se danas ozbiljno bave problemima mladih i koji pokušavaju da im omoguće uslove za rad i budućnost u Srbiji. Business Innovation Programs – BIPS tim upravo na tome radi, a njihova SmartStart ideja koja je u procesu realizacije najbolje ide u prilog tome. Plan je da se što veći broj mladih angažuje u proizvodnji i prodaji jagoda. Jagode nisu slučajno izabrane. Njihova cena na tržištu je visoka, a potražnja velika, što čini ovo voće isplativom investicijom. Osnovna ideja je da će petoro mladih, iz ruralnih sredina, svake godine pohađati praktične obuke iz oblasti ekonomike poljoprivrednog domaćinstva i uzgoja jagoda, nakon čega će dobiti nove sadnice kako bi mogli da započnu proizvodnju na sopstvenim parcelama. Tokom čitavog procesa imaće tehničku i stručnu podršku od strane BIPS-a što će im omogućiti da lakše ostvare prve prihode. Na ovaj način, Bratislav Dobrić iz BIPS-a kaže, da će se znanje i svest mladih na selu o mogućnostima koje nudi ekološki održiva poljoprivreda povećati i da će u tome prepoznati dobru priliku za ostvarivanje prihoda. Treninzi koje će BIPS organizovati  uključivaće teme iz oblasti ekologije i održive poljoprivrede, sa ciljem da predstavi mladima mogućnosti i benefite koje ovakav način poljoprivrede nudi.

U selu Badnjevac, nedaleko od Kragujevca, BIPS je kupio zemljište za buduću plantažu, koja je spremna za sadnju na proleće. Za ovaj posao biće angažovano 20 mladih ljudi iz sela, koji će pre toga proći kroz odgovarajuću obuku. Dakle, vizija je jasna – zainteresovati mlade ljude za rad u poljoprivredi, pružiti im znanje i priliku i zaposliti ih. Mladi ljudi treba da budu naša najvažnija investicvija. Udruženje BIPS je to odavno shvatilo. U okviru projekta SmartStart dobili su mogućnost da nastave da pomažu mladima, podstičući ih da ostanu u svojoj zemlji. To je nešto na čemu svi treba da im budemo zahvalni.