Šta su organizacije civilnog društva uradile za građane u toku i nakon poplava?

vestUtorak, 16. septembar 2014. – Danas je u Medija centru Beograd održana konferencija za medije pod nazivom “Šta su organizacije civilnog društva uradile za građane u toku i nakon poplava”.

Građanske inicijative, u okviru aktivnosti u mreži Udruženi građani za Srbiju (#Udruzeni), kreirale su i pustile u rad interaktivnu mapu koja pruža direktan uvid u rad civilnog društva Srbije tokom aktivnosti pružanja pomoći, sanacije i rekonstrukcije objekata (privatnih i javnih) koji su pretrpeli štetu od poplava. Predstavljena mapa je prvi javni napor da se sve aktivnosti civilnog društva sistematizuju, ali I da se državni organi podstaknu na proaktivno i transparentno izveštavanje. Ova mapa nastala je kao produkt volonterskog rada i amgažmana zaposlenih na Građevinskom fakultetu u Beogradu.

Maja Stojanović, izvršna direktorka Građanskih inicijativa, rekla je da je ova mapa od izuzetne važnosti za građane, organizacije civilnog društva, ali i državu.
“Ova mapa važna je pre svega jer sistematizuje sve aktivnosti OCD-a u poplavljenim područjima i čini ih transparentnim. Smatram da je od izuzetne važnosti da se u budućnosti stvori jaka sistemska saradnja između OCD i države, u cilju što efikasnijeg pružanja pomoći ugroženima”, dodala je Maja.

“Aktivnosti organizacija civilnog društva su u vanrednim situacijama poput ovih koje smo imali u poplavama od izuzetne važnosti, jer se civilno društvo često mnogo brže i efikasnije organizuje I pruža pomoć”, naglasio je Marko Blagojević, direktor Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja. “Interaktivna mapa je odlična zamisao i koristim ovu priliku da najavim izradu slične mape od strane Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja, koja će mapirati intervencije države u poplavljenim područjima, a koja će biti gotova do kraja oktobra.”

Takođe, na konferenciji je predstavljen i izveštaj o posledicama poplava, koji je izrađen na bazi podataka koje su tokom proteklih meseci sakupljale umrežene organizacije civilnog društva iz raznih krajeva zemlje. Prikupljene su informacije o radu državnih organa na proceni štete, koordinaciji između različitih nivoa vlasti i odnosu prema posebno ugroženim grupama. Analizirana je i politika pomoći ugroženima, pre svega kroz istraživanje kolektivnih centara. Izveštaj sadrži informacije sakupljene do kraja avgusta 2014. godine.

Već tokom prvih dana poplava, civilno društvo Srbije reagovalo je punom snagom i svim kapacitetima kroz podelu humanitarne pomoći na terenu, organizovanje volontera i distribuciju informacija o potrebama ugroženog stanovništva. Krizni štab Udruženi građani za Srbiju koordinirao je aktivnosti više od 200 organizacija koje su svoje resurse stavile u službu pružanja hitne i direktne podrške građanima pogođenim poplavama širom Srbije. U ovoj fazi civilno društvo fokusiralo se na prikupljanje i distribuciju humanitarne pomoći, akcije čišćenja javnih površina i objekata i pružanje psihosocijalne podrške, a već tokom leta, počeli su konkretni radovi na sanaciji i rekonstrukciji objekata i trajnom zbrinjavanju lica koja su bila smeštena u prihvatne centre. U sledećoj fazi, pored monitoringa procesa obnove, aktivnosti civilnog sektora biće fokusirane na transparentno izveštavanje o utrošku sredstava i sprovedenim aktivnostima države u cilju saniranja posledica poplava.