TA sesija podrške Udruženjima građana Sremske Mitrovice

TACSO RC GI logo

Sremska Mitrovica, 17. novembar 2016. – TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa organizovao je sesiju tehničke podrške (TA sesiju) za članice udruženja žena iz okolnih sela Sremske Mitrovice, sa ciljem upoznavanja članica sa administrativnim i finansijskim vođenjem organizacije.  Sesiji  je prisustvovalo 23 učesnica, predstavnica 7 različitih udruženja, kojima je, ovom prilikom,  predstavljena važnost vođenja uredne dokumentacije, praćenja i zavođenje dopisa, konkursne dokumentacije, vođenje zapisnika sa skupština i internih i eksternih sastanaka. Budući da su sve organizacije registrovane i postoje već nekoliko godina  unazad, naznačeno im je da je važno poslovanje preko banaka organizacije, redovno zavođenje izvoda, praćenje rada knjigovođe, kao i blagovremeno podnošenje kako godišnjeg izveštaja,  tako i izveštaja donatorima.

sasinci-17-nov-2016-2

Kao dodatni model finansiranja, predstavljena im je mogućnost dodavanja privredne delatnosti, kroz koju mogu realizovati i naplatiti svoje usluge kojima se bave. Nijedna od organizacija čije su predstavnice učestvovale na sesiji  nema privrednu delatnost, pa im je ova informacija bila od velikog značaja. Upućene su na organizacije i fondacije koje daju male grantove za aktivnosti kojima se one bave.

Kroz kratak pregled njihovih aktivnossasinci-17-n-nov-2016-3ti, objavljenim putem nekog od vidljivih kanala, ekspertkinje u oblasti finansija i administracije TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa,  Nada Likar  i Jelena Stević, uputile su učesnice i na mogućnosti promovisanja aktivnosti koje realizuju i dosadašnjih rezultata, kako bi povećale vidljivost svojih organizacija i realizovanih akcija, a samim tim zainteresovali i podstakli susede i omladinu da se uključe u njihove aktivnosti. Otvaranje web sajta, Facebook naloga, dodatno će im povećati vidljivost i mogućnost promov
isanja i prodaje proizvoda i pružanja usluga kojima se kao udruženja bave

Organizovanje sesija tehničke podrške organizacijama civilnog društva, deo je misije jačanja kapaciteta OCD-a TACSO resursnog centra Građanskih inicijativa, sa ciljem prevazilaženja i predupređivanja problema sa kojima se svakodnevno suočavaju u svom radu, kao i izgradnje jačih i kvalitetnijih odnosa sa svim relevantnim subjektima u zajednici.

TACSO RC footer 2016