Treća obuka za pripadnike/ce manjina o zaštiti od diskriminacije

 

Dj 7Danas je u Somboru održana treća po redu radionica za predstavnike/ce Saveta nacionalnih manjina posvećena temi diskriminacije i ulozi kancalarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Saveta nacionalnih manjina u borbi protiv diskriminacije. Radionici, koju su držale Kristina Todorović iz Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) i Slobodan Milivojević iz kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, prisustvovali su predstavnici/ce mađarskog, bunjevačkog, nemačkog i rusinskog saveta.

 

Opšti cilj projekta ”Neka ravnopravnost postane stvarnost”, koji sprovodi Poverenik za zaštitu ravnopravnosti u saradnji sa Kućom ljudskih prava i demokratije jeste doprinos jačanju ljudskih i manjinskih prava u Srbiji, dok je specifični cilj unapređenje postupka pred poverenikom kao mehanizmom za zaštitu od diskriminacije manjinskih grupa. Po završetku projekta, poverenik će dodeliti sertifikate svim učesnicima koji su prošli kroz treninge i sproveli lokalne kampanje u vezi sa podizanjem svesti zajednice o problemima diskriminacije manjinskih grupa.