Tri slobode- godinu dana kasnije

Beograd, 10. april 2020. godine 

Platforma Tri Slobode

Napadi na aktiviste, udruženja i nezavisne medije u Srbiji poslednjih godina postali su svakodnevica. “Deo posla” svih nas koji se zalažemo za zaštitu osnovnih sloboda, demokratizaciju društva, očuvanje vladavine prava.

Pretnje, napadi, zastrašivanja i uvrede rastu, prostor za delovanje nam se sve više sužava, a odgovor i reakcija nadležnih mehanizama izostaje. Naročito je zabrinjavajuća činjenica da napadi i diskreditacija ne dolaze samo kroz već oprobani mehanizam korišćenja GONGO organizacija već i od strane najviših nivoa vlasti.

Iz ovih razloga, pre godinu dana nastala je ideja o okupljanju organizacija civilnog društva oko zajedničke platforme za zaštitu i unapređenje slobode udruživanja, okupljanja i informisanja. Nazvali smo je Platforma Tri slobode.

Platforma je oformljena pre tačno godinu dana, na Međunarodnoj nedelji civilnog društva (International Civil Society Week 2019), koju su Građanske organizovale zajedno sa međunarodnom mrežom CIVUCUS I Balkanskom mrežom za razvoj civilnog društva. Dvadeset organizacija iz Srbije, u punom Jazz klubu beogradskog Doma omladine, tog dana je potpisalo platformu. Tekst Platforme možete pročitati ovde.

Od tog dana pridružilo nam se još  30 organizacija.

Zabeleženi slučajevi

Pratili smo, obaveštavali, objavljivali – tokom prve godine rada Platforme Tri slobode zabeležili smo više od 200 slučajeva kršenja ovih prava. Sve prikaze koje smo objavljivali, i koje i dalje redovno objavljujemo, možete videti ovde.

Zašto ovo radimo?

Neko može da pita – koja je poenta? Mi smo, naravno, svesni da ovi prikazi neće primorati one koji krše prava da prestanu sa time, niti da će izazvati adekvatnu reakciju međunarodne zajednice. Ovi prikazi koje objavljujemo služe kao podrška civilnom društvu, a medijima, donosiocima odluka i građanima treba da predstavljaju pouzdan i ažuriran prikaz stvarnosti građanskog prostora u Srbiji.

Kroz objavljivanje ovih slučajeva, i na srpskom i na engleskom, želimo da podignemo vidljivost i ukažemo na ozbiljnost problema sa kojima se svi suočavamo.

Prepoznato drastično pogoršanje stanja ljudskih prava u Srbiji

Redovno slanje izveštaja međunarodnim organizacijama o situaciji u Srbiji, dovelo je do toga da Srbija na listi CIVICUS monitora, mehanizma koji prati stanje osnovnih sloboda svih zemalja sveta, padne iz kategoriju zemalja u kojima su osnovne slobode opsturuirane. Pre toga smo bili u kategoriji u kojoj su osnovne slobode sužene, a i na Watch listi.

Nijedna druga država regiona nije u ovoj kategoriji. Od svih zemalja Evrope, ovo počasno mesto delimo samo sa Ukrajinom, Mađarskom i Moldavijom.

Za vreme vanrednog stanja

Danas, godinu dana nakon formiranja Platforme, država Srbija se nalazi u vanrednom stanju, koje je proglasila radi očuvanja i zaštite javnog zdravlja, usled svetske pandemije izazvane virusom Covid-19.

Odluka o proglašenju vanrednog stanja je diskutabilna, kao i način njenog donošenja, a time i način donošenja svih mera koje iz nje proističu, pa i onih koji se odnose na suspenziju određenih ljudskih prava. Od početka uvođenja vanrednog stanja sloboda okupljanja je bila više puta ograničavana, donošenjem sve restriktivinjih mera.

Ograničavanje slobode kretanja imalo je direktan uticaj na slobodu udruživanja i rad organizacija civilnog društva, najpre onih koje se bave pružanjem usluga socijalne zaštite i radom sa najranjivijim kategorijama stanovništva.

Sloboda informisanja je naročito ugrožena, pokušajima cenzure i centralizovanja informisanja, hapšenja nepodobnih novinarki i novinara, širenjem dezinformacija i lažnih vesti i onemogućavanjem da do građanki i građana stignu pravovremene i objektivne informacije.

U doba vanrednog stanja, pokazalo se više nego ikad koliko je važno živeti u demokratskom društvu uz puno poštovanje vladavine prava i osnovnih sloboda. Država Srbija je nažalost, još jednom pokazala nespremnost da prepozna važnost organizacija civilnog društva kao svog partnera i uspostavi zajedničku koordinaciju i saradnju. Zato, tokom vanrednog stanja, pratimo stanje svih sloboda.

Šta dalje?

Nastavljamo da ispunjavamo svoju misiju i ukazuje na važnost očuvanja i zaštite ljudskih prava. Znamo da nas čeka dug put i teška borba. Spremni smo na to. Zato  što verujemo da redovno praćenje i obaveštavanje omogućava snažnije i usklađenije delovanje svih aktera kako bi se ove tri slobode zaštitile. I, najbitnije, otežavamo posao onima koji žele da ih uguše. Pridružite nam se!

Ukoliko želite da se priključite i uzmete aktivno učešće u radu Platforme Tri Slobode molimo vas da pošaljete mejl na civin@gradjanske.org.

Kako je izgledalo formiranje Platforme prošle godine možete videti ovde.