Tri slobode pod lupom: 03-06. april 2020

Beograd, 07.april 2020. godine-

Kršenje osnovnih ljudskih prava u Srbiji tokom vanrednog stanja

03-06. april 2020. godine

 

Imajući u vidu trenutnu situaciju prouzrokovanu globalnom pandemijom virusa Covid-19 i proglašenjem vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, osim kršenja prava na slobodu udruživanja, okupljanja i izražavanja, Građanske inicijative će u narednom periodu pratiti i sva ostala ljudska prava.

U proteklom periodu nastavljena je praksa donošenja mera upitne pravne valjanosti o kojima će se izjasniti i Ustavni sud Srbije, ali i praksa kontinuiranog kršenja prava građana u svim sferama života, čime se jasno pokazuje da sistem nije bio spreman da na adekvatan način odgovori izazovima koje sa sobom nosi kriza izazvana pandemijom korona virusa. Nastavlja se i sa nekažnjenim napadima na novinare koji objektivno obavljaju svoj posao i postavljaju pitanja predstavnicima vlasti u cilju bolje informisanosti građana. Pored Ustavnog suda, sa većim brojem predmeta suočene su i kancelarije Zaštitnika građana, Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, kao i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Zabrinjavajuće je i to što i dalje nije urađeno ništa po pitanju poboljašanja uslova i olakšavanja rada organizacija civilnog društva koje pružauju usluge i podršku najugroženijim slojevima stanovništva, što dodatno otežava i onako tešku poziciju marginalizovanih kategorija.

 

Pregled slučajeva zabeležnih u ovom periodu možete preuzeti u nastavku.