Tri slobode pod lupom: 14-27 avgust 2020. godine

Beograd, 27. avgust 2020. godine

Kršenje osnovnih ljudskih prava u Srbiji

14-27 avgust 2020. godine

Imajući u vidu trenutnu situaciju prouzrokovanu globalnom pandemijom virusa Covid-19 i proglašenjem vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, osim kršenja prava na slobodu udruživanja, okupljanja i izražavanja, Građanske inicijative su u proteklom periodu pratile i sva ostala ljudska prava. Iako je u Srbiji vanredno stanje ukinuto 6. maja, imajući u vidu veliki broj kršenja, Građanske incijative će i u narednom periodu nastaviti da prate stanje u oblasti svih ljudskih prava.

Prethodni period obeležile su neosnovane optužbe upućene prema udruženju i aktivistima „Centra za ekologiju i održivi razvoj- CEKOR“ od strane fantomskog portala Prismotra. net da rade protiv interesa države i da predstavljaju „ekonomske ubice Srbije“. Ovaj slučaj predstavlja jedan u nizu tabloidnih napada na sva ona udruženja koja se u svom radu zalažu za transparentnost i koja od nadležnih organa zahtevaju odgovore na pitanja koja se tiču bezbednosti, zdravlja i uopšte dobrobiti građana Srbije. Takođe, još uvek je aktuelna tema institucionalnog pritiska na 20 pojedinaca i 37 organizacija civilnog društva od strane Uprave za sprečavanje pranja novca pri Ministartsvu finansija. U proteklom periodu zabeležini su i novi slučajevi pritisaka i zastrašivanja na novinare koji profesionalno obavljaju svoj posao.

Pregled slučajeva zabeležnih u ovom periodu možete preuzeti u nastavku.

Sve prethodne preglede možete videti ovde.

*Dinamika objavljivanja izveštaja će zavisiti od trenutne situacije.