Tri slobode pod lupom: 16-20 april 2020. godine

Beograd, 21.april 2020. godine-

Kršenje osnovnih ljudskih prava u Srbiji tokom vanrednog stanja

16-20. april 2020. godine

Imajući u vidu trenutnu situaciju prouzrokovanu globalnom pandemijom virusa Covid-19 i proglašenjem vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, osim kršenja prava na slobodu udruživanja, okupljanja i izražavanja, Građanske inicijative će u narednom periodu pratiti i sva ostala ljudska prava.

Prethodni period obeležila je vest o tome da je grupa od 21 poslanika Evropskog parlamenta ukazala na zabrinjavajuće kršenje prava i zloupotrebu vanrednog stanja u Srbiji. U pismu se posebno ističe cenzura medija, kao i obračun sa političkim neistomišljenicima. Da nije reč o neutemeljenim tvrdnjama ne svedoče nam samo događaji koji su prethodili pismu, već i oni koji su usledili nakon njega. Radi se o nastavku tabloidne kampanje protiv slobodnih medija i novinara, pretnjama sa kojima se suočavaju, ali i osetnim odsustvom reakcije nadležnih. Sa druge strane, pokušaj Vlade da donošenjem uredbe stvori osnovu za saniranje ekonomskih posledica krize uzrokovane pandemijom virusa otvorila je brojna pitanja njenog tumačenja, a nejasnoće pojedinih odredbi uslovile su nepravedno postupanja pojedinih poslodavaca od čega su štetu pretrpeli radnici koji su ostali uskraćeni za delove zarade. Potencijalno veliki problem može predstavljati i, verovatno, propust jedne medicinske ustanove čiji pristupni podaci su osam dana bili javno dostupni na internetu, čime su podaci o testiranim, zaraženim i preminulim pacijentima bili izloženi mogućnosti zloupotrebe.

Pregled slučajeva zabeležnih u ovom periodu možete preuzeti u nastavku.

Građanske inicijative objavljuju preglede slučajeva kršenja ovih prava dva puta nedeljno. Sve prethodne preglede možete videti ovde.