Tri slobode pod lupom: 18. jun – 1. jul 2021. godine

Beograd, 1. jul 2021. godine-

 

Kršenje osnovnih ljudskih prava u Srbiji

18. jun – 1. jul 2021.

Protekli period obeležen je nastavkom trenda daljeg urušavanja osnovnih prava i sloboda u Srbiji kao i nezainteresovanosti državnih organa da se tim problemom pozabavi na adekvatan način. Društvene tenzije koje su u poslednje dve nedelje dodatno podstaknute aktuelnim političkim dešavanjima dovela su do porasta broja verbalnih napada i pretnji upućenih novinarima, kao i do institucionalnog sputavanja iznošenja kritičkih stavova na račun rada aktuelne vlasti. Takođe treba pomenuti da je započet proces izrade strateškog akta, tj Nacionalne procene ranjivosti neprofitnog sektora od finansiranja terorizma, ali da dosadašnji tok tog procesa, kao i način na koji je on započet, ne ostavljaju puno prostora za optimizam da će biti sproveden na legitiman i efikasan način, zbog čega su organizacije civilnog društva tražile njegovo zaustavljanje i ponovno započinjanje na potpuno drugačijim osnovama.

 

Pregled slučajeva zabeleženih u ovom periodu možete preuzeti u nastavku.

 

Sve prethodne preglede možete videti ovde.

*Dinamika objavljivanja izveštaja će zavisiti od trenutne situacije.