Tri slobode pod lupom: 20-23 april 2020. godine

Beograd, 23.april 2020. godine-

Kršenje osnovnih ljudskih prava u Srbiji tokom vanrednog stanja

20-23. april 2020. godine

Imajući u vidu trenutnu situaciju prouzrokovanu globalnom pandemijom virusa Covid-19 i proglašenjem vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, osim kršenja prava na slobodu udruživanja, okupljanja i izražavanja, Građanske inicijative će u narednom periodu pratiti i sva ostala ljudska prava.

Alarmantna situacija u pogledu poštovanja ljudskih prava u Srbiji prepoznata je i izvan okvira Srbije, pre svega u izveštaju Reportera bez granica koji beleži pogoršanje stanja medijskih sloboda i pad Srbije na listi za tri mesta. Pored toga Evropski sud za ljudska prava pokrenuo je postupak protv Republike Srbije zbog opasnosti od povrede prava na život i zabrane nečovečnog i ponižavajućeg postupanja prema Romima koji žive u neformalnom naselju Čukarička šuma. Izveštaj organizacija koje se bave zaštitom žena žrtava nasilja beleže drastično povećanje broja prijavljenih slučajeva, ali taj broj nije u korelaciji sa brojem produženja hitnih mera koje se izriču nasilnicima, što ukazuje na neefikasan sistem zaštite kao i neprepoznavanje naročite ugroženosti žena u toku trajanja mera samoizolacije i karantina.

Pregled slučajeva zabeležnih u ovom periodu možete preuzeti u nastavku.

 

Građanske inicijative objavljuju preglede slučajeva kršenja ovih prava dva puta nedeljno. Sve prethodne preglede možete videti ovde.