Tri slobode pod lupom: 23 oktobar- 5 novembar 2020. godine

Beograd, 05. novembar 2020. godine

Kršenje osnovnih ljudskih prava u Srbiji

23 oktobar- 5 novembar 2020. godine

 

Prethodni period obeležila je vest o ukidanju Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i prebacivanjem većeg dela nadležnosti novouspostavljenom Ministarstvu za ljudska prava i društveni dijalog. Organizacije civilnog društva izrazile su zabrinutost povodom ovakve odluke u vezi koje nisu bile ni konsultovane, a povod za brigu predstavlja i činjenica da zakonom nije predviđeni ni preuzimanje zaposlenih, čime se dovodi u pitanje kapacitet Ministarstva da na pravi način obavlja preuzetu nadležnost. Javnost je takođe razočarana povodom nove odluke REM-a da se odustane od izrade Pravilnika kojim bi se ograničilo emitovanje rijaliti programa, čime je još jednom dokazano da institucije nemaju snage, niti da postoji politička volja, da se komercijalne televizije vrate u okvire profesionalnog i zakonom dozvoljenog poslovanja.

Pregled slučajeva zabeležnih u ovom periodu možete preuzeti u nastavku.

Sve prethodne preglede možete videti ovde.

*Dinamika objavljivanja izveštaja će zavisiti od trenutne situacije.