Tri slobode pod lupom: 28 avgust-10 septembar 2020. godine

Beograd, 10. septembar 2020. godine

Kršenje osnovnih ljudskih prava u Srbiji

28. avgust-10. septembar 2020. godine

Imajući u vidu trenutnu situaciju prouzrokovanu globalnom pandemijom virusa Covid-19 i proglašenjem vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, osim kršenja prava na slobodu udruživanja, okupljanja i izražavanja, Građanske inicijative su u proteklom periodu pratile i sva ostala ljudska prava. Iako je u Srbiji vanredno stanje ukinuto 6. maja, imajući u vidu veliki broj kršenja, Građanske incijative će i u narednom periodu nastaviti da prate stanje u oblasti svih ljudskih prava.

Protekli period obeležio je trend nekažnjenih napada na novinare i začuđujuće odluke nadležnih institucija. Javnost je bila šokirana odlukom o ukidanju prvostepene presude za ubistvo Slavka Ćuruvije, čime se stvara bojazan da svaki zločin i napad na novinare može proći nekažnjeno. Na istom tragu je i odluka o odbacivanju krivične prijave koju je podnela novinarka KRIKA Bojana Jovanović protiv nepoznatih muškaraca koji su bili u društvu sina presednika Aleksandra Vučića, a koji su joj nasilno oduzeli telefon. Očigledno je da pasivno držanje institucija daje neformalnu podršku za dalje napade na novinare i pokušaje gušenja slobode izražavanja.

Pregled slučajeva zabeležnih u ovom periodu možete preuzeti u nastavku.

Sve prethodne preglede možete videti ovde.

*Dinamika objavljivanja izveštaja će zavisiti od trenutne situacije.