Tri slobode pod lupom: 30 april- 04. maj 2020. godine

Beograd, 05. maj 2020. godine-

,Kršenje osnovnih ljudskih prava u Srbiji tokom vanrednog stanja

30. april -04. maj 2020. godine

Imajući u vidu trenutnu situaciju prouzrokovanu globalnom pandemijom virusa Covid-19 i proglašenjem vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, osim kršenja prava na slobodu udruživanja, okupljanja i izražavanja, Građanske inicijative će u narednom periodu pratiti i sva ostala ljudska prava.

Društvene podele koje stvaraju zabrinjavajuću tenziju dodatno su produbljene sprovođenjem akcije od strane aktivista vladajuće stranke koji sa krovova zgrada u toku trajanja zabrane kretanja sa razglasa puštaju poruke upućene protiv opozicije, uz upotrebu velike količine pirotehničkih sredstava. Ova akcija uperena je i protiv performansa građana koji svako veče iskazuju  nezadovoljstvo aktuelnom vlašču, sa svojih teresa i prozora. Kao i do sada, najveći problem predstavlja ćutanje nadležnih institucija i njihova nespremnost da se suoče sa postojećim problemima. O tome svedoči i saopštenje Ministarstva kulture i informisanja povodom Svetskog dana slobode medija u kojem se ističe obaveza novinara da istinito izveštavaju javnost. Istovremeno Ministarstvo ne reaguje zbog progona koji već nedeljama trpi novinarka Ana Lalić, a poslednji u nizu takvih incidenata predstavlja bušenje gume na njenom automobilu.

Pregled slučajeva zabeležnih u ovom periodu možete preuzeti u nastavku.

Građanske inicijative objavljuju preglede slučajeva kršenja ovih prava dva puta nedeljno. Sve prethodne preglede možete videti ovde.