Tri slobode pod lupom: 31. jul – 13. avgust 2020. godine

Beograd, 13. avgust 2020. godine

Kršenje osnovnih ljudskih prava u Srbiji

31. jul – 13. avgust 2020. godine

Imajući u vidu trenutnu situaciju prouzrokovanu globalnom pandemijom virusa Covid-19 i proglašenjem vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, osim kršenja prava na slobodu udruživanja, okupljanja i izražavanja, Građanske inicijative su u proteklom periodu pratile i sva ostala ljudska prava. Iako je u Srbiji vanredno stanje ukinuto 6. maja, imajući u vidu veliki broj kršenja, Građanske incijative će i u narednom periodu nastaviti da prate stanje u oblasti svih ljudskih prava.

Protekli period obeležila je pojava spisaka 20 pojedinaca i 37 organizacija civilnog društva i medija u odnosu na koje je Uprava za sprečavanje pranja novca pri Ministarstvu finansija zatražila uvid u sve njihove transakcije u poslednjih godinu dana, u cilju istraživanja mogućnosti učestvovanja u procesu „pranja para“ ili finansiranja terorizma. Ono što je zajedničko za gotovo sve njih jeste da su se u svom radu kritički odnosili prema aktuelnom režimu i jasno je da ovakav pokušaj neosnovane kontrole predstavlja direktan napad na slobodu udruživanja i informisanja.

Pregled slučajeva zabeležnih u ovom periodu možete preuzeti u nastavku.

 

Sve prethodne preglede možete videti ovde.

*Dinamika objavljivanja izveštaja će zavisiti od trenutne situacije.