Vlast ne vidi partnera u civilnom sektoru

Beograd, 28. april 2020. godine – Nova epizoda emisije Svakodnevno je političko, u produkciji Omladinskog centra CK13, posvećena je ulozi i položaju civilnog društva u vreme vanrednog stanja, a gost je bila naša programska direktorka, Bojana Selaković.

“Kada su u pitanju uslovi za rad organizacija civilnog društva u ovom trenutku, može se reći da one dele sudbinu građana. Može se reći da od uvođenja vanrednog stanja svedočimo jednom trendu sužavanja ljudskih prava i sloboda”, rekla je Bojana Selaković.

“Ne možemo da govorimo o partnerskom odnosu s obzirom da se radi u uslovima vanrednog stanja, ali možemo da zaključimo da kapaciteti i resursi civilnog društva nisu iskorišćeni bez obzira što bi njihova pomoć na nacionalnom i naročito lokalnom nivou bila dragocena. Na osnovu informacija koje su prikupile Građanske inicijative, možemo da zaključimo da ne postoji potreban nivo koordinacije civilnog sektora sa kriznim štabovima”, kazala je Selaković. Naglašavajući da sada plaćamo ceh dominatnom stavu vlasti koji u organizacijam civilnog društva vide neku vrstu političkog oponeneta, a ne strateškog partnera.

Ona je istakla da organizacije civilnog društva u ovom trenutku treba da rade upravo ono što su radile i do sada, odnosno da se bave svojim ciljnim grupama, samo na način prilagođen novim okolnostima.

Bojana je istakla da nalazi Građanskih inicijativa pokazuju da trenutno postoje dve grupe aktivnosti koje sprovode organizacije civilnog društva.

Jedna se odnosi na monitoring vanrednog stanja, stanja ljudskih prava, njihovog ugrožavanja i sličnih tema. Taj monitoring se radi i na nacionalnom i na lokalnom nivou.

Druga grupa organizacija koja je još uvek zadržala terenske aktivnosti, radi u veoma teškim okolnostima obzirom da rade smanjenim kapacitetima i imaju problem da obezbede neophodna sredstva za zaštitu. Ono što smo dobili kao informaciju od ove grupe organizacija je da imamo nove grupe ljudi kojima će biti potrebna pomoć sistema. To su oni koji su ostali bez posla ili bez dosadašnjih prihoda. Organizacije civilnog društva pokušavaju da pomognu upravo tim grupama koje su ostale van sistema socijalne zaštite, rekla je Bojana Selaković.

Celu epizodu, kao i ostale, možete preslušati klikom na sliku nastavku: