Zahtev bankama povodom spiska Uprave za sprečavanje pranja novca

Beograd, 3. avgust 2020. godine

U medijima je objavljeno 27. jula 2020. godine da je Uprava za sprečavanje pranja novca zatražila od poslovnih banaka u Srbiji podatke o više udruženja građana i fizičkih lica.  Tim povodom bankama je upućen Zahtev za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti.

U zahtevu, pozivajući se na ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti, na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, od banaka  traže informacije o obradi podataka o ličnosti i kopiju dokumenta u kojem su sadržani podaci.

Organizacije i pojedinci traže odgovor na pitanje da li je banka povodom ovog zahteva Uprave za sprečavanje pranja novca obrađivala i Upravi dostavila bilo kakve podatke. Ukoliko jeste, u zahtevu se navodi da se od banak zahtevaju podaci o tome koja je svrha obrade i koji je pravni osnov za obradu tih podataka , koje vrste podataka o ličnosti su tom prilikom obrađivane i ko su primaoci kojima su podaci o ličnosti otkriveni2: Ukoliko banka jeste dostavila Upravi za sprečavanje pranja novca podatke o meni, tražim da mi dostavite kopije celokupne dokumentacije dostavljene Upravi, a koja sadrži podatke o organizacijama ili pojedincima.

Kako je objavljeno, zahtev Uprave odnosi se na sledeće podatke za period od 1.1.2019. godine do dana prijema zahteva Uprave: promet po dinarskim i deviznim računima (uključujući ukupno po godini) sa navedenim osnovima priliva i odliva i podatke po čijem nalogu se vrše uplate i u čiju korist se vrše isplate sa računa, podatke o licima ovlašćenim za raspolaganje sredstvima po tim računima, da li su navedena lica ovlašćena po računima drugih lica, dokumentaciju i podatke o transakcijama u kojima su imenovana lica nalogodavci nostro ili korisnici loro doznaka (SWIFT poruke i dokumenta na kojima su sprovedena saglasna knjiženja), da li lica poseduju sefove i da li su ovlašćena po sefovima drugih lica i sve druge korisne podatke.