Građansko vaspitanje i verska nastava – podjednako (ne)važni?

Beograd, 9. jun 2020. godine

Naziv: Građansko vaspitanje i verska nastava – podjednako (ne)važni?

Autori : Zoran Pavlović, Tamara Džamonja Ignjatović, Aleksandar Baucal, Kaja Damjanović

Godina: 2020.

Uz podršku Građanskih inicijativa 2009. godine urađena je prva evaluacija predmeta Građansko vaspitanje, osam godina nakon njegovog uvođenja u obrazovni sistem Srbije. Druga studija urađena je 2019. godine, odnosno 10 godina nakon prve studije. Ova studija je imala i komparativni karakter, jer je omogućila da se uporede podaci sa prvobitnim rezultatima učenika srednjih škola praktično celu jednu generaciju kasnije. Autori ovih studija bili su svesni da bi potpuniji zaključci o evaluaciji efekata predmeta Građanskog vaspitanja mogli da se dobiju jedino u komparaciji sa učenicima koji ovaj predmet nisu slušali. U tom cilju organizovana je i treća studija, koja se nadovezala na prethodnu, a sprovedena je sa učenicima istih srednjih škola, koji pohađaju Versku nastavu.

Ova studija je značajna u kontekstu razumevanja efekata realizacije predmeta Građanskog vaspitanja, odnosno pružanja odgovora na pitanje da li je Građansko ostvarilo svoj cilj, upoređivanjem rezultata učenika koji su slušali ovaj predmet u odnosu na one koji ga nisu birali tokom svog školovanja.

Analizu možete preuzeti u nastavku.