Vesti

Parnični postupak -- sudski troškovi   Učestvovanje u parnici podrazumeva određene troškove, bilo da se nalaziš u ulozi tužioca ili tuženog. Ti troškovi su sudske takse, troškovi izvođenja dokaza -- saslušanja svedoka, veštačenja, i slično -- i nagrada za advokata, ako ga angažuješ. Dok suđenje traje, svako...

  Parnični postupak -- Kad te tuže   Tužba će ti biti dostavljena na kućnu adresu, po tačno određenoj proceduri. U pismu sa tužbom, sud će te uputiti da li je neophodno da na nju pismeno odgovoriš, ili samo da se pojaviš na ročištu, i upozoriti te šta...

  Parnični postupak -- kad tužiš   Pred sudom u parnici možeš da tražiš nadoknadu štete, koja može da se ogleda u izgubljenom novcu, ili u fizičkoj ili psihičkoj patnji. Možeš da zahtevaš i da te vrate na posao posle neopravdanog otkaza, ili zaštitu nekog drugog prava iz...

Snimanje policije   Ako službenici policije zloupotrebe svoj položaj, maltretiraju tebe ili nekog drugog, ili na bilo koji drugi način istupe van svojih ovlašćenja -- a i  preventivno, kako se ovako nešto ne bi dogodilo -- imaš pravo da ih snimaš u vršenju dužnosti. Ovo podjednako važi...

Pritužba na rad policije   Ako smatraš da je policajac prema tebi neosnovano primenio silu, ako se ponašao grubo ili uvredljivo, ili ti je pretio, ako je odbio da pokaže značku ili se uopšte nije odazvao na tvoj poziv -- imaš pravo da povodom toga MUP-u podneseš...

Prekoračenje ovlašćenja, procedura žalbe, drugi mehanizmi   U slučaju da policajac prema tebi neosnovano primeni silu, u slučaju da te vređa ili ti preti, odbije da ti pokaže značku ili se ne odazove na tvoj poziv -- imaš pravo da povodom toga MUP-u podneseš pritužbu. Bilo da...

Primena sile   Kao što možda znaš iz iskustva, službenici policije su ovlašćeni da upotrebe silu kada je to neophodno. U takvim situacijama mogu da koriste, policijskim rečnikom rečeno, različita “sredstva prinude” -- fizičku snagu, pendrek, suzavac, elektrošoker i vatreno oružje, a na javnim skupovima i posebna...

Tvoja prava u pritvoru   U pritvoru, kao ni van njega, niko ne sme da vređa tvoju ličnost i dostojanstvo. Tvoja prava mogu da se ograniče samo onoliko koliko je potrebno da bi se sprečilo nasilje, bekstvo ili podstrekavanje drugih lica da unište ili sakriju dokaze krivičnog...

Pritvor   Pritvor ne predstavlja kaznu, odnosno, ne znači da si kriv, ili kriva, za krivično delo za koje te sumnjiče. To je samo način da se obezbedi tvoje prisustvo u krivičnom postupku. Određuje se kada sud proceni da postoji opasnost da ćeš pobeći, uticati na dokaze...

Zadržavanje osumnjičenog   Ako te organi reda sumnjiče za izvršenje nekog krivičnog dela, i smatraju da im je potrebno vremena da o tome prikupe dokaze, posle hapšenja ili tokom informativnog razgovora mogu da donesu odluku da te zadrže, ali ne više od četrdeset osam sati. O tome...