Tok svesti jedne aktivistkinje

Tok svesti jedne aktivistkinje…

Kome još ovako izgleda jedan “običan” dan?

Ovaj video snimili smo u sklopu kampanje “Podržimo se”: želeli smo da prikažemo šta se dešava u glavi aktivistkinje/aktiviste tokom jednog njenog/njegovog radnog dana.

 

Šta želimo da postignemo kampanjom “Podržimo se”? Da saznamo kako se aktivistička borba, i sve što je prati, odražava na mentalno zdravlje aktivista i aktivistkinja.

Da saznamo, ali i da zajedno smislimo šta i kako dalje.

Zato su tu i rezultati istraživanja “Da li čuješ? Da li osećaš? – Aktivistička borba i mentalno zdravlje”. Čuli smo kako se aktivisti/kinje osećaju, i zašto se tako osećaju. Istraživanje nam daje i preporuke – šta sama organizacija civilnog društva ili neformalno aktivističko udruženje može da uradi kako bi se prevenirale psihološke teškoće kod aktivista i aktivistkinja. Takođe, date su i preporuke o tome na koji način je potrebno raditi sa spoljnim akterima (donatorima, državnim institucijama i međunarodnim agencijama), a kako na razbijanju stigme bavljenja aktivizmom.

Publikaciju sa rezultatima istraživanja možete preuzeti OVDE, ili klikom da dugme ispod:

 


Ovaj video nastao je u sklopu kampanje “Podržimo se” koa je podržana kroz projekat Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.