Otvoreno o konkursima

Analiza konkursa za izbor projekata za dodelu i korišćenje sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz Fonda za zaštitu životne sredine grada Leskovca

Beograd, 20. jul 2021- Konkurs za izbor projekata za dodelu i korišćenje sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz Fonda za zaštitu životne sredine grada Leskovca trajao je od 24.09.2020. godine do 09.10.2020. godine. Ukupan obim opredeljenih sredstava iznosio je 2.890.000,00 dinara. Imajući u vidu da je...