Vesti

Postupak pred prekršajnim sudom   Kada za prekršaj kaznu treba da ti odmeri sud, ili kada osporiš prekršajni nalog, pokrenuće se postupak pred prekršajnim sudijom u kome će se odlučiti da li si skrivio/skrivila prekršaj, i da li, i kako, će te sud za to kazniti. O...

Prekršajni postupak - na licu mesta   Kada u šetnji ne počistiš za ljubimcem, ili se voziš bez vezanog pojasa, a tu je policajac koji to primeti, on može na licu mesta da ti napiše i uruči “kaznu”, koja se zapravo zove prekršajni nalog. Ako u roku...

Parnični postupak -- sudski troškovi   Učestvovanje u parnici podrazumeva određene troškove, bilo da se nalaziš u ulozi tužioca ili tuženog. Ti troškovi su sudske takse, troškovi izvođenja dokaza -- saslušanja svedoka, veštačenja, i slično -- i nagrada za advokata, ako ga angažuješ. Dok suđenje traje, svako...

  Parnični postupak -- Kad te tuže   Tužba će ti biti dostavljena na kućnu adresu, po tačno određenoj proceduri. U pismu sa tužbom, sud će te uputiti da li je neophodno da na nju pismeno odgovoriš, ili samo da se pojaviš na ročištu, i upozoriti te šta...

  Parnični postupak -- kad tužiš   Pred sudom u parnici možeš da tražiš nadoknadu štete, koja može da se ogleda u izgubljenom novcu, ili u fizičkoj ili psihičkoj patnji. Možeš da zahtevaš i da te vrate na posao posle neopravdanog otkaza, ili zaštitu nekog drugog prava iz...

Snimanje policije   Ako službenici policije zloupotrebe svoj položaj, maltretiraju tebe ili nekog drugog, ili na bilo koji drugi način istupe van svojih ovlašćenja -- a i  preventivno, kako se ovako nešto ne bi dogodilo -- imaš pravo da ih snimaš u vršenju dužnosti. Ovo podjednako važi...

Pritužba na rad policije   Ako smatraš da je policajac prema tebi neosnovano primenio silu, ako se ponašao grubo ili uvredljivo, ili ti je pretio, ako je odbio da pokaže značku ili se uopšte nije odazvao na tvoj poziv -- imaš pravo da povodom toga MUP-u podneseš...

Prekoračenje ovlašćenja, procedura žalbe, drugi mehanizmi   U slučaju da policajac prema tebi neosnovano primeni silu, u slučaju da te vređa ili ti preti, odbije da ti pokaže značku ili se ne odazove na tvoj poziv -- imaš pravo da povodom toga MUP-u podneseš pritužbu. Bilo da...

Primena sile   Kao što možda znaš iz iskustva, službenici policije su ovlašćeni da upotrebe silu kada je to neophodno. U takvim situacijama mogu da koriste, policijskim rečnikom rečeno, različita “sredstva prinude” -- fizičku snagu, pendrek, suzavac, elektrošoker i vatreno oružje, a na javnim skupovima i posebna...