Publikacije

Istraživanje o stanju NVO sektora u Srbiji 2004/2005, Građanske inicijative i FeNS, 2005 Beograd Preuzmi publikaciju (.pdf)...

Dubravka Velat Upravljanje finansijama u NVO Priručnik za rukovodeće osoblje Građanske Inicijative i TIM TRI, 2005 Preuzmi publikaciju (.pdf)...

Vukašin Pavlović Civilno društvo i demokratija Građanske inicijative, Udruženje za političke nauke Srbije i Crne Gore, Fakultet političkih nauka u Beogradu i Čigoja štampa 2004, Beograd...

Marek Novicki Monitoring ljudskih prava Građanske inicijative 2004, Novi Sad Preuzmi publikaciju (.pdf)...

Vladimir Đerić Članstvo države u Savetu Evrope Građanske inicijative i Beogradski centar za ljudska prava 2001, Beograd...