Vesti

Informativni razgovor   Kada policija posumnja da imaš informacije od značaja za slučaj kojim se bavi, može da te pozove da dođeš u stanicu na “razgovor radi prikupljanja obaveštenja”. Nemaš puno izbora: pod uslovom da te na to unapred upozore, na razgovor mogu da te dovedu i...

Pretres   Ono na šta pomislimo kada kažemo “pretres” zapravo podrazumeva dve različite policijske procedure -- pretres i pregled. Da bi policajac imao ovlašćenje da te pregleda, dovoljno je da posumnja da sa sobom nosiš nešto opasno -- oružje, eksploziv ili nešto drugo -- ili predmet koji...

Legitimisanje   Po zakonu, policajci i komunalni milicajci imaju ovlašćenje da te zaustave i zatraže da im pokažeš ličnu kartu kako bi proverili tvoj identitet, ali za to moraju da imaju razlog. Taj razlog će najčešće biti neko tvoje sumnjivo ponašanje, to što ličiš na nekoga za...

Šta smeš a šta ne: Blokada   Blokada sama po sebi nije zabranjena zakonom, ali ulazak u privatni prostor, ometanje lica u vršenju službene dužnosti i sprečavanje drugih da napuste neku prostoriju jeste. Imaj u vidu da je policija ovlašćena da silom suzbija i pasivni otpor. Blokada privatnih...

Šta smeš a šta ne: Pirotehnika   Petarde i baklje se po zakonu tretiraju kao cigarete i alkohol -- strogo je zabranjena njihova prodaja mlađima od osamnaest godina, i prodavci pri kupovini mogu da ti zatraže da im pokažeš ličnu kartu kako bi se uverili u tvoj...

Šta smeš a šta ne: Prljanje, oštećivanje i uništavanje imovine   Pri održavanju javnog skupa organizator i učesnici moraju da vode računa o tome da ne prljaju javni prostor. Svako oštećivanje javne i privatne imovine je kažnjivo -- imaćeš obavezu da nadoknadiš svaku štetu koju napraviš, a...

Bezbednosne obaveze organizatora   Kada organizuješ okupljanje, tvoja je odgovornost, pre svega, da se postaraš da ono prođe mirno. U tom cilju imaš zakonsku obavezu da angažuješ redare, i da tokom skupa usmeravaš njihov rad.  Iako je ovo jedna od tvojih najvažnijih dužnosti kao organizatora, o bezbednosti učesnika...

Obaveze i odgovornosti organizatora na skupu   Za izlog koji razbiješ, i tuču u kojoj učestvuješ, pred zakonom odgovaraš na isti način kao i bilo ko drugi. Van toga, kao organizator imaš i neke dodatne obaveze, kao na primer da nadzireš skup i da na njemu obezbediš...

 Zabrana skupa   Jednom kada ga prijaviš, skup je dozvoljen sve dok od nadležnog organa ne čuješ suprotno. Svoju odluku o zabrani policija mora da ti predoči napismeno, i to najkasnije četiri dana pre skupa. Ako smatraš da ta odluka nije opravdana, možeš da se žališ --...

Beograd, 19. februar, 2021. godine-   Transparentno o izmenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja   Povodom ponovnog otvaranja procesa izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Koalicija za slobodu pristupa informacijama podnela je zahtev Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za dostavljanje...