Author: Teodora

Beograd, 26. februar 2020. godine Podsećamo da je rok za dostavljanje Izveštaja za statističke potrebe (ili izjavu o neaktivnosti) do 01.03.2021. godine. Rok za dostavljanje izveštaja za statističke potrebe je kraj februara, odnosno do 28. februar 2021. godine (ili izjavu o neaktivnosti), obzirom da 28. februar 2021....

Beograd, 25 februar 2021. godine   Kršenje osnovnih ljudskih prava u Srbiji 12-25 februar 2021   Nakon dvogodišnje agonije kroz koju su prošli novinar Milan Jovanović i njegova porodica nakon paljenja kuće , sudski postupak protiv izvršilaca i podstrekača na krivično delo konačno je dobio epilog u vidu osuđujućih presuda....

Prekršajni postupak -- Kako se žaliti?   Ako nisi zadovoljan, ili zadovoljna, odlukom koju sud donese u tvom slučaju, postoji više načina da tražiš da se ona preispita. Ukoliko smatraš da je došlo do propusta u praćenju procedure, pogrešne primene zakona, ili da je kazna previsoka, imaš...

Lišenje slobode u prekršajnom postupku   Ukoliko te policija zatekne u vršenju prekršaja, a postoji opasnost da se nećeš pojaviti na suđenju, odnosno da ćeš nastaviti ili ponoviti započeto, mogu sa lica mesta da te sprovedu kod prekršajnog sudije na saslušanje. Ako nema mogućnosti da te sud...

Prekršajni postupak -mogući ishodi   Kao sankcija za izvršen prekršaj mogu da ti budu izrečene novčana kazna, kazna zatvora, rad u javnom interesu i različite “zaštitne mere”: zabrana prilaska nekome ili nečemu, upravljanja motornim vozilom ili oduzimanje predmeta kojim je izvršen prekršaj. Za maloletnike su predviđene posebne,...

Postupak pred prekršajnim sudom   Kada za prekršaj kaznu treba da ti odmeri sud, ili kada osporiš prekršajni nalog, pokrenuće se postupak pred prekršajnim sudijom u kome će se odlučiti da li si skrivio/skrivila prekršaj, i da li, i kako, će te sud za to kazniti. O...

Prekršajni postupak - na licu mesta   Kada u šetnji ne počistiš za ljubimcem, ili se voziš bez vezanog pojasa, a tu je policajac koji to primeti, on može na licu mesta da ti napiše i uruči “kaznu”, koja se zapravo zove prekršajni nalog. Ako u roku...

Parnični postupak -- sudski troškovi   Učestvovanje u parnici podrazumeva određene troškove, bilo da se nalaziš u ulozi tužioca ili tuženog. Ti troškovi su sudske takse, troškovi izvođenja dokaza -- saslušanja svedoka, veštačenja, i slično -- i nagrada za advokata, ako ga angažuješ. Dok suđenje traje, svako...

  Parnični postupak -- Kad te tuže   Tužba će ti biti dostavljena na kućnu adresu, po tačno određenoj proceduri. U pismu sa tužbom, sud će te uputiti da li je neophodno da na nju pismeno odgovoriš, ili samo da se pojaviš na ročištu, i upozoriti te šta...

  Parnični postupak -- kad tužiš   Pred sudom u parnici možeš da tražiš nadoknadu štete, koja može da se ogleda u izgubljenom novcu, ili u fizičkoj ili psihičkoj patnji. Možeš da zahtevaš i da te vrate na posao posle neopravdanog otkaza, ili zaštitu nekog drugog prava iz...