Author: Teodora

Snimanje policije   Ako službenici policije zloupotrebe svoj položaj, maltretiraju tebe ili nekog drugog, ili na bilo koji drugi način istupe van svojih ovlašćenja -- a i  preventivno, kako se ovako nešto ne bi dogodilo -- imaš pravo da ih snimaš u vršenju dužnosti. Ovo podjednako važi...

Pritužba na rad policije   Ako smatraš da je policajac prema tebi neosnovano primenio silu, ako se ponašao grubo ili uvredljivo, ili ti je pretio, ako je odbio da pokaže značku ili se uopšte nije odazvao na tvoj poziv -- imaš pravo da povodom toga MUP-u podneseš...

Prekoračenje ovlašćenja, procedura žalbe, drugi mehanizmi   U slučaju da policajac prema tebi neosnovano primeni silu, u slučaju da te vređa ili ti preti, odbije da ti pokaže značku ili se ne odazove na tvoj poziv -- imaš pravo da povodom toga MUP-u podneseš pritužbu. Bilo da...

Primena sile   Kao što možda znaš iz iskustva, službenici policije su ovlašćeni da upotrebe silu kada je to neophodno. U takvim situacijama mogu da koriste, policijskim rečnikom rečeno, različita “sredstva prinude” -- fizičku snagu, pendrek, suzavac, elektrošoker i vatreno oružje, a na javnim skupovima i posebna...

Tvoja prava u pritvoru   U pritvoru, kao ni van njega, niko ne sme da vređa tvoju ličnost i dostojanstvo. Tvoja prava mogu da se ograniče samo onoliko koliko je potrebno da bi se sprečilo nasilje, bekstvo ili podstrekavanje drugih lica da unište ili sakriju dokaze krivičnog...

Pritvor   Pritvor ne predstavlja kaznu, odnosno, ne znači da si kriv, ili kriva, za krivično delo za koje te sumnjiče. To je samo način da se obezbedi tvoje prisustvo u krivičnom postupku. Određuje se kada sud proceni da postoji opasnost da ćeš pobeći, uticati na dokaze...

Zadržavanje osumnjičenog   Ako te organi reda sumnjiče za izvršenje nekog krivičnog dela, i smatraju da im je potrebno vremena da o tome prikupe dokaze, posle hapšenja ili tokom informativnog razgovora mogu da donesu odluku da te zadrže, ali ne više od četrdeset osam sati. O tome...

Lišenje slobode Kada te sumnjiče za izvršenje nekog krivičnog dela, a postoji opasnost da ćeš pobeći, uticati na svedoke ili na drugi način ometati istragu, možeš da budeš lišen, ili lišena slobode -- tako što će te neko vreme zadržati u stanici ili u pritvoru. Da...

Hapšenje   Policija može da te uhapsi ako te sumnjiči za krivično delo, a to delo je posebno teško, ili ima izgleda da ćeš pobeći, uništiti dokaze ili dovršiti započeto. Kada te uhapse, dužni su da te bez odlaganja sprovedu kod tužioca, koji će te saslušati, i...

Dovođenje   Kada te policija hapsi ili zadržava, kada si u obavezi da prisustvuješ sudskom ročištu ili razgovoru u stanici, a upozorili su te da će te u slučaju izostanka prinudno dovesti — službenici policije će doći po tebe da te sprovedu do mesta gde treba da...